חב"ד למען הפליטים והעולים

מוקד חירום

לפליטי אוקראינה

אגף הקליטה ועלייה בצעירי חב"ד מגיש סיוע לפליטים יהודים מאוקראינה שהגיעו לישראל

ככל שידוע לכם על הזקוקים לעזרה תפנו אותם למוקד חב"ד בעליה:

טופס בקשת סיוע

אני מעוניין לסייע ב...

טופס הצטרפות להענקת סיוע בשינוע

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע בדיור/לינה

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע במוצרי היגיינה

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע בבירוקרטיה

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע בשילוב ילדים במוסדות החינוך

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע במציאת עבודה

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע בקבלת תרופות

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע בקבלת צעצועים

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע עם ביגוד והנעלה

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע עם ריהוט

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע עם כלי בית

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף

טופס הצטרפות להענקת סיוע עם מזון

לאחר מילוי הפרטים, הטופס יוכנס למאגר המערכת ובאם תגיע אלינו פניה מתאימה, נחבר בינכם.
בכל עניין ושאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון/ווצאפ המצורף בתחילת הדף